home
ketelhuizen cascade

SCIOS-keuringen

Om de veiligheid van stookinstallaties te waarborgen heeft de overheid de SCIOS Certificatieregeling in het leven geroepen. Wilms BV is door de Stichting Certificatie Inspectie Onderhoud Stookinstallaties erkend voor de uitvoering van deze SCIOS-keuringen. Wij kunnen zowel de Eerste of Bijzondere Inspecties(EBI) als de Periodieke Inspecties (PO en PI) voor u verzorgen. Ons werkgebied is vanuit Den Helder in de kop van Noord-Holland (ten Noorden van de lijn Alkmaar-Hoorn).

Keuringsplicht SCIOS

Het is in Nederland verplicht uw stookinstallaties met een vermogen van meer dan 100 kilowatt en de gasleidingen met een totaal aansluitvermogen van boven de 100 kilowatt regelmatig te laten keuren. Deze keuringen, of inspecties worden gecoördineerd door de SCIOS. De Stichting Certificering Onderhoud en Inspectie van Stookinstallaties. Installateurs die onderhoud of inspecties uitvoeren aan deze installaties moeten SCIOS gecertificeerd zijn.

Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)

Wanneer een nieuwe installatie wordt opgeleverd, of wanneer nooit eerder een inspectie heeft plaatsgevonden, moet een ‘Eerste of Bijzondere Inspectie (EBI)’ worden uitgevoerd. Als eigenaar van zo’n stookinstallatie bent u van overheidswege verplicht deze inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een ‘Verklaring van geen bezwaar’ afgegeven, die u te allen tijde moet kunnen tonen.

Periodieke Inspectie (PI)

Minimaal om de twee en maximaal om de vier jaar moet een herinspectie plaatsvinden, de zogenaamde ‘Periodieke Inspectie’ (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of uw installatie nog voldoet aan de door de EBI-er geformuleerde normen. Bij afwijkingen kan de PI-er, eventueel in overleg met de EBI-er besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen. Van de PI wordt een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een ‘Verklaring van inspectie’ afgegeven. Ook deze veklaring moet kunnen worden overlegd. Deze inspectie is eveneens verplicht en kan door ons worden uitgevoerd.

Periodiek Onderhoud (PO)

Jaarlijks moet het ‘Periodiek Onderhoud’ (PO) worden uitgevoerd. Dit is het feitelijke reinigen en afstellen van een brander of ketel. De PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is doorgaans wel degene die als eerste veranderingen opmerkt. In overleg met PI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. PO dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een ‘Verklaring van onderhoud’ afgegeven.

Wat betekent dit voor u?

Heeft u 1 of meerdere gastoestellen met een vermogen van boven de 100 kw dan moet u ketel EBI worden gekeurd, dit is eenmalig. Daarna moet(en) de toestel(en) elke 4 jaar worden gecontroleerd volgens een vast protocol en moet er jaarlijks onderhoud worden uitgevoerd. Cascade opstellingen met ketels die zelf onder de 100 kw vermogen liggen maar samen wel boven de 100 kw vermogen komen vallen ook onder de SCIOS regeling. Voor de gasinstallatie (gasleiding) met een totaal aansluit vermogen van 100 kw of meer geldt ook dat deze een EBI-keur moet ondergaan en ook elke 4 jaar moet worden geïnspecteerd, hierbij geldt geen onderhoudstermijn. Ook als de afzonderlijke gastoestellen niet in cascade zijn opgesteld maar samen wel meer dan 100 kw vermogen hebben en zijn aangesloten op dezelfde gasleiding, valt de gasinstallatie onder de SCIOS regeling.

Voorbeeld:
2 ketels van 65 kw vermogen in cascade; zowel de ketels als de gasleiding vallen onder de SCIOS wetgeving 2 ketels van 65 kw vermogen los van elkaar maar op de zelfde gasleiding; alleen de gasleiding valt onder de SCIOS wetgeving. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de SCIOS.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze medewerkers, telefoonnummer 0223 – 630 900 of per mail: service@wilms.nl

 

Heeft u een storing?

Heeft u een storing?

Wij bieden service & onderhoud voor alle technische installaties, ook aan installaties die niet door ons zijn gerealiseerd. Direct een oplossing bij storingen aan uw installatie!
24 - uurs storingsdienst >>
Onze certificeringen

Onze certificeringen

Wij voldoen aan alle certificeringen die relevant zijn binnen de installatiebranche.
Onze certificeringen >>
Een afspraak maken

Een afspraak maken

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Wij komen graag bij u langs om samen met u van gedachten te wisselen.
Maak een afspraak >>

Contact

Ravelijncenter 39
1785 LX Den Helder
Telefoonnummer  0223 - 63 09 00
Faxnummer  0223 - 63 28 00
E-mail adres info@wilms.nl
 

 
Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS