home
Totaal installateur in de kop van Noord-Holland
 

Kwaliteit en veiligheid gegarandeerd

Als u een installateur inschakelt, kiest u het natuurlijk voor een bedrijf met een relevant certificaat voor de werkzaamheden die u laat uitvoeren. Een bewijs van kwaliteit, veiligheid en tevredenheid. Wij voldoen aan alle mogelijke certificeringen, die relevant zijn binnen de installatiebranche. Hiermee toetsen wij onszelf continue en verbeteren wij onze werkzaamheden waar dit mogelijk is.

Certificaten

VCA**

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. Het VCA** certificaat geeft aan dat wordt voldaan aan de hoogste vorm van eisen omtrent veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu in onze sector.

Reden dat Wilms hier voor gecertificeerd is, is omdat wij niet alleen voldoen maar ook kunnen aantonen dat binnen Wilms altijd gewerkt wordt volgens de laatste veiligheidseisen binnen een veilig werkklimaat.

NEN-EN-ISO 9001:2015 
 
Ons dagelijkse doel binnen Wilms is kwaliteit en tevredenheid leveren binnen een veilig werkklimaat. Daarom kiezen wij ervoor om ons kwaliteitssysteem in te richten en te certificeren volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm. Dit systeem is niet alleen gericht op borging van kwaliteit, maar vooral op verbetering.
 
Wij willen binnen ons bedrijf continu verbeteren en professionaliseren. Een goed kwaliteitsmanagementsysteem is de basis voor het leveren van kwaliteit. Kwaliteit is voor ons het voldoen aan vastgestelde en vanzelfsprekende eisen en verwachtingen van onze klanten, onze eigen professionele eisen en het werken binnen gestelde wet- en regelgeving.
 
BRL 6000 Elektrotechniek (KvINL)
 • BRL 6000-AB
 • BRL 6000-01
 • BRL 6000-02
 • BRL 6000-03

BRL staat voor beoordelingsrichtlijnen, BRL’s geven extra eisen en/of richtlijnen om de kwaliteit en/of veiligheid te borgen van zeer specifieke werkzaamheden. Deze zeer specifieke werkzaamheden zijn in dit geval elektrotechnische werkzaamheden en vormen eigenlijk een extra aanvulling op ons ISO 9001 certificaat.

Reden dat wij hebben gekozen om te certificeren voor de BRL 6000 en specifiek het ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties is omdat hier vaak problemen en gevaren kunnen ontstaan indien dit niet door een professionele installateur wordt gedaan. Wij willen daarom aantonen door middel van deze certificering door ons geleverde elektrotechnische installaties aan de hoogst mogelijke kwaliteit en veiligheidseisen voldoen.

BRL 6000 Bodemenergie (KvINL)

 • BRL 6000-00
 • BRL 6000-21 (Scope 6)

Aanvullend op onze BRL elektrotechniek gebieden zoals hierboven genoemd, hebben wij besloten te certificeren voor BRL 6000-21 scope 6. Dit houdt in dat Wilms bevoegd is onderhoud uit te voeren aan het bovengrondse deel van bodemerngiesystemen (warmtepompen). Ook zijn wij hierbij in het bezit van de verplichte erkenning van bodemplus. 

Scios  

 • PI&PO Scope 1 atmosferische toestellen
 • PI&PO Scope 2 ketels met voorzetbrander
 • PI&PO Scope 3 Stoomketels met brander
 • PI Scope 7 brandstofleidingen

Stookinstallaties en toevoer daarvan moeten zuinig en veilig werken om het milieu zo min mogelijk te belasten en om te voorkomen dat incidenten voordoen. Om dit voor elkaar te krijgen is het van belang dat de stookinstallaties volgens geldende eisen worden geïnstalleerd, daarom zijn wij van Wilms Scios gecertificeerd.

F-gassen

Bedrijf certificering volgens het f-gassenbesluit een wettelijke verplichting, De eisen op het gebied van F-gassen gelden voor bedrijven die handelingen aan koelinstallaties verrichten waarin zich (synthetische) koudemiddelen bevinden. Wilms is als gecertificeerd bedrijf hiertoe bevoegd. Koudemiddelen zijn schadelijk voor het milieu, ze tasten de ozonlaag aan en dragen bij aan het broeikaseffect. Daarom is het van belang dat werkzaamheden waar koudemiddelen aan te pas komen gedaan worden door een erkend bedrijf.

Kiwa-NCP Gecertificeerd installatiebedrijf brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt. Veel hangt af van de tijd die er is om ingeval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de brandmeldinstallatie betrouwbaar zijn. Hierop zijn de kwaliteit van de componenten van de installatie van invloed, alsmede de omvang van de installatie, de afstemming van de installatie op het doel, het gebruik en de omstandigheden in het object, en de uitvoering en het installatiewerk. Installatiewerk is werk voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures.

Afnemers hebben een gerechtvaardigd vertrouwen dat geleverd installatiewerk van brandmeldinstallaties voorzien van het certificatiemerk voldoen aan de gestelde eisen.

Erkenningen

P.E.D.

P.E.D. staat voor Pressure Equipent Directive. Dit betreft een Europese wetgeving voor drukapparatuur en samenstellen met een maximaal toelaatbare druk PS van meer dan 0.5 bar, wel zijn hier uitzonderingen in.

NVKL

Wij van Wilms zijn NVKL erkend, dat geeft aan dat wij specialist zijn op het gebied van klimaat- en koudetechniek en staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit.

Sterkin erkenning

 • REI erkend gas technisch installateur
 • REI erkend elektrotechnisch installateur

Wij zijn erkend Sterkin Installateur  dat betekend dat we voldoen aan de normen en eisen van de erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen. Goede redenen dus om voor de erkende Sterkin Installateur te kiezen.

Stichting Erkenning Installatiebedrijven

 • SEI erkend zonnestroominstallateur
 • SEI erkend elektrotechnisch installateur
 • SEI erkend gas technisch installateur
 • SEI erkend luchtbehandeling installateur
 • SEI erkend rioleringsinstallateur
 • SEI erkend verwarmingsinstallateur
 • SEI erkend warmtepompinstallateur
 • SEI erkend water technisch installateur

Wij zijn op alle mogelijke gebieden SEI erkend, dit omdat we hiermee onder andere kunnen aantonen dat we beschikken over de juiste diploma’s, kennis en kunde, juiste gereedschappen en dat we adequaat kwalitatief goede installaties aan u kunnen leveren en of onderhoud kunnen plegen aan uw installatie.

Partners

Baderie en Uw Keukenspeciaalzaak

Baderie en Uw Keukenspeciaalzaak zijn twee verschillende partners waar wij bij aangesloten zijn, zij selecteren voor ons de mooiste badkamers, toiletruimtes en keukens. Dit zorgt er voor dat u in onze showroom de laatste trends kunt bewonderen en eventueel advies op maat kan krijgen door een van onze adviseurs. Wij verkopen niet alleen badkamers en keukens maar monteren deze ook voor  u compleet op maat en naar wens.

Abel&co

Abel&co is een coöperatie van ruim 240 gerenommeerde, onafhankelijke installatiebedrijven (&co), ondersteund door een centraal serviceorgaan. Eigenlijk is ieder aangesloten bedrijf aandeelhouder. Dankzij Abel kunnen de installatiebedrijven zich richten op hun sterkste punt: zorgen voor een aangename woon- of werkomgeving. Abel regelt op de achtergrond alles tot in de puntjes. Zowel voor de installateurs, als voor de klant!

Wilms B.V. is hierbij aangesloten voor Cv, Boiler, Geiser, Zonne-energie, Warmtepomp, Airco & Ventilatie en Elektrotechniek.

Brancheorganisatie

Techniek Nederland

Voor de leden bieden we een platform voor kennisuitwisseling. Op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein zijn we een toonaangevende speler in het publieke en politieke debat. We laten onze stem horen en behartigen de belangen van onze leden op economisch, sociaal, maatschappelijk en juridisch gebied. Intussen bewaken we de waarde van het merk. Techniek Nederland staat garant voor service, vakmanschap en kwaliteit voor de opdrachtgevers van onze leden. 

Klik op het logo en controleer ons lidmaatschap

 

Tevens zijn wij erkend leerbedrijf voor

Opleidingsbedrijf Installatiewerk

Contact

Ravelijncenter 39
1785 LX Den Helder
Telefoonnummer  0223 - 63 09 00
Faxnummer  0223 - 63 28 00
E-mail adres info@wilms.nl
 

 
Created by Trefnet Powered by SHARK CMS SHARK CMS